GALERIA

Taaakie grzyby w Wólce Nadbużnej

Na ostatniej prostej jest realizowany przez gminę Siemiatycze projekt „Budowa ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych w Wólce Nadbużnej.” Jest to zadanie pod nazwą „Ochrona zasobów bioróżnorodności i georóżnorodności krajobrazu”, współfinansowane w ramach RPO woj. podlaskiego. Gmina Siemiatycze otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości ok. 1,1 mln zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi około 1,6 mln zł.