Siemiatycze

Biskup drohiczyński wydał dekret o przeżywaniu roku Świętego Józefa

02
mar 2021

Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka, rok 2021 w Kościele powszechnym obchodzony jest jako Jubileuszowy Rok Świętego Józefa. W obchody te włącza się diecezja drohiczyńska.

W Jubileuszowym Rok Świętego Józefa, biskup drohiczyński Piotr Sawczuk wyznaczył na terenie diecezji, pięć kościołów jubileuszowych (stacyjnych). Są to kościoły - pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach; Zwiastowania NMP w Miedznie; Narodzenia NMP w Ostrożanach; Trójcy Świętej w Rudce i  św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim.

Świątynie te powinny być otwarte dla wiernych w ciągu dnia lub przynajmniej w określonych godzinach dnia, aby mogli trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu i mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
    
W kościołach stacyjnych, jak i we wszystkich parafiach, Wyższym Seminarium Duchownymi i we wspólnotach zakonnych uroczyście mają być obchodzone dni -19 marca i 1 maja.
    
Biskup drohiczyński zachęca, aby w okresie od 19 marca do 1 maja, każdego dnia była w kościołach po Mszy świętej odmawiana modlitwa do Świętego Józefa (Do Ciebie Święty Józefie...). Ponadto, by (począwszy od marca, aż do zakończenia Roku Świętego Józefa tj. do 8 grudnia) 19-ty dzień każdego miesiąca  był dniem szczególnej modlitwy do tego Wielkiego Patrona Kościoła i rozważania myśli zawartych w liście Ojca świętego Franciszka Patris corde. Biskup zaleca też  odprawienie w tych dniach Mszy świętej wotywnej o Świętym Józefie.

W Roku Świętego Józefa wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu). Zostaje on udzielony tym, którzy:

1) przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie;
2) na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
3) odmówią Różaniec Święty w rodzinie lub z narzeczonym(-ą);
4) codziennie powierzają swoją pracę opiece Świętego Józefa oraz wszyscy wzywający Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za szukających pracy,aby mogli ją znaleźć lub o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
5) odmówią Litanię lub inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom poddanym różnym formom prześladowania;
6) odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę (np. Do Ciebie, Święty Józefie) lub spełnią akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca, 1 maja, w Święto Świętej Rodziny, a także 19-go dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego;
7) w trwającym obecnie publicznym zagrożeniu zdrowia są osobami w podeszłym wieku, chorującymi, konającymi lub ze zrozumiałych powodów nie mogącymi wyjść z domu, a które - odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków - odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje je przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, Pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności swojego życia.
  
Biskup drohiczyński zachęcą też wszystkich katechetów do nawiązywanie do postaci Świętego Józefa i korzystania w katechezie z nauczania św. Jana Pawła II (Redemptoris Custos) i papieża Franciszka (Patris corde). Pasterz diecezji prosi też o zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w nabożeństwach ku czci Świętego Józefa organizowanych w kościołach.

DEKRET /TUTAJ/Źródło: Diecezja Drohiczyńska
Foto: ABol / Archiwum
Js
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.