Siemiatycze

Droga Krzyżowa w WTZ

19
lut 2021

Nabożeństwem Drogi Krzyżowej piątkowy dzień (19 lutego) rozpoczęli uczestnicy, pracownicy i wolontariusze Warsztatu Terapii Zajęciowej Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach. Wszyscy, którzy chcieli łączyć się we wspólnej modlitwie rozważając mękę Chrystusa zgromadzili się w kaplicy pw. Św. Józefa.

Rozważania - proste, ale skłaniające do refleksji nad sobą, przygotowała s. Georgia przełożona siemiatyckiego domu zakonnego. S. Georgia odczytywała komentarze, których w skupieniu słuchano wpatrując się w krzyż Chrystusowy. Tradycyjnie delegacje warsztatowiczów podążały śladem kolejnych czternastu stacji niosąc krzyż i zapalone świece.

By głębiej wejść w zasłyszane treści w dalszej części dnia przy codziennych zadaniach, podejmowano ciche rozważanie nad porannym nabożeństwem Drogi Krzyżowej.ABol [ja]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.