Siemiatycze

W Siemiatyczach obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka

Region Sob. 28.05.2022 15:16:41
28
maj 2022

Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, ratują mienie i życie ludzkie, są zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków, pełnią asystę w czasie ważnych wydarzeń państwowych i religijnych, a gdy trzeba wyciągnąć z opresji zwierzaka, także można na nich liczyć. Mowa tu oczywiście o strażakach. O tej służbie każdego dnia pamiętamy i na co dzień okazujemy swoją wdzięczność, strażacy niezmiennie cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym, a marzeniem niemal każdego przedszkolaka, jest właśnie – zostać strażakiem.

W sobotę, 28 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości strażacy za osiągnięcia i wzorową służbę otrzymali odznaczenia resortowe, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia.
By podziękować druhom strażakom i złożyć im życzenia na spotkaniu stawili się: Dariusz Piontkowski sekretarza stanu w MEN, poseł na Sejm RP; samorządowcy z całego powiatu ze starostą Markiem Boblem na czele; przedstawiciele Lasów Państwowych, policji, wymiaru sprawiedliwościowi. Brać strażacką reprezentowali st. bryg. Robert Dzierżek – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, dh Jan Okuniewski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Wraz z pocztami flagowymi w uroczystości brali udział strażacy z całego powiatu, m.in. reprezentanci OSP w Dołubowie, Drohiczynie, Dziadkowicach, Grodzisku, Mielniku, Milejczycach, Nurcu-Stacji, Perlejewie i Siemiatyczach,
Zebranych licznie gości witał Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach – mł. bryg. Sylwester Uściniak. Gościom dziękowała za obecność a strażakom za codzienną pełną poświęcenia służbę.
Życzenia składali przybyli goście, odczytano listy, które z okazji dnia Strażaka nadesłali - Komendant Główny PSP oraz posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński i Adam Andruszkiewicz.
Ważnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń, aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz nagród.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczył mł. bryg. Tomasza Czapko, brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - st. ogn. Janusza Płonowskiego.
Był to też czas awansów:
- stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Krzysztof Orzepowski.
- stopień starszego aspiranta otrzymał aspirant Andrzej Kowalczuk
- stopień ogniomistrza otrzymał młodszy ogniomistrz Piotr Sorokosz
- stopień starszego strażaka otrzymali: strażak Paweł Bersztolc, strażak Kamil Soroczyński i strażak Adrian Olszewski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach.
Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Piotr Sawczuk, dh Roman Siemieniuk, dh Łukasz Uścijaniuk.
Srebrny medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Przemysław Bobel, dh Adam Siemieniuk, dh Emilian Siemieniuk, dh Adam Tarasiuk, dh Ryszard Wojciech Tokajuk.
Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, otrzymali: dh Marcin Jarocki, dh Piotr Kalinowski, dh Paweł Siemieniuk.
Srebrną odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański” odznaczony został dh Jan Siemieniuk.
Brązową odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański”: dh Krzysztof Klepacki i dh Wiesław Kalinowski.
Podlaski Komendant Wojewódzki PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w służbie przyznał nagrodę pieniężną st. kpt. Szymonowi Piotrowskiemu.
Poinformowano też, że funkcjonariusze i były funkcjonariusz siemiatyckiej Komendy zostali wyróżnieni podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Białymstoku 27 maja. St. ogn. Tomasz Mantur otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; asp. sztab. Wojciech Krysiński został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, st. asp. w stanie spoczynku Jarosław Daniluk został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
Przy okazji Dnia Strażaka wręczono też decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mielnik. Świadczenie wypłacane jest na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021, poz. 2490), wynosi 200 złotych miesięcznie i wypłacane jest jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Uprawnionym do otrzymania świadczenia jest druh OSP, który ukończył 65 rok życia i może udokumentować co najmniej 25 lat czynnego udziału w działaniach ratowniczych - w przypadku mężczyzn oraz 20 lat – w przypadku kobiet. Decyzje takie otrzymali dh Jerzy Andrzej Kurowski i dh Stanisław Wyczółkowski.
Pamiątkowe medale z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali: Marek Bobel starosta powiatu siemiatyckiego, Artur Gacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec, Tomasz Zawistowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, Aleksander Rożuk – członek Zarządu „POLSER” Sp. z o.o. w Siemiatyczach, Jan Miniuk – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „MAKSBUD” w Bielsku Podlaskim.
Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 30-lecia powstania PSP przyznano st. bryg. w stanie spoczynku Edwardowi Krasowskiemu – byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Siemiatyczach za wkład pracy w budowanie potencjału Państwowej Straży Pożarnej na terenie rejonu i powiatu siemiatyckiego w latach 1992 – 2014 oraz za wieloletnią służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach w latach 1999-2014.
Pamiątkowe grawertowy z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali: st. bryg. Roberta Dzierżek – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Siniakowicz burmistrz miasta Siemiatycze, Wojciech Borzym burmistrz Drohiczyna, Antoni Brzeziński wójt gminy Dziadkowice, Dariusz Tatarczuk wójt gminy Grodzisk, Marcin Urbański wójt gminy Mielnik, Jerzy Iwanowiec wójt gminy Milejczyce, Piotr Jaszczuk wójt gminy Nurzec-Stacja, Jakub Wierzbicki wójt gminy Perlejewo, Andrzej Szewczuk – dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach, Adam Stawiecki prezes firmy EL-STAW.
Pamiątkowe tablice z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali: ks. prał. Zbigniew Rostkowski delegata biskupa drohiczynskiego, wikariusz generalny Diecezji Drohiczyńskiej; ks. Piotr Borowik wojewódzki kapelan straży pożarnej strażaków wyznania prawosławnego; ks. archimandryta Sergiusz Matwiejczuk delegat prawosławnego Biskupa Siemiatyckiego, krajowy kapelan straży pożarnej strażaków wyznania prawosławnego; ks Jan Krasowski powiatowy kapelan straży pożarnej strażaków wyznania katolickiego; posłowie na Sejm RP Dariusz Piontkowski i Jarosław Zieliński; Andrzej Nowak dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Sylwester Zgierun wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego, Henryk Boguszewski przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego, mł. insp. Krzysztof Filipowicz Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach, kpt Piotr Bazyluk Komendant Placówki Straży Granicznej w Mielniku; Jan Kapelka sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, dh Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku; dh Jan Okuniewski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Sergiusz Martyniuk prezes firmy Pronar.
Nie wszyscy odznaczeni obecni byli na uroczystościach.
Powiatowe Święto Strażaków prowadzili: dowódca uroczystości - st. kpt. Szymon Piotrowski i narrator – mł. bryg. Tadeusz Bujno. Wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta OSP Siemiatycze pod batutą kapelmistrza Michała Soszki. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.