Siemiatycze

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w Czartajewie

01
wrz 2022

W czwartek, 1 września w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie odbył się podlaski, wojewódzki początek roku szkolnego. Uroczystość zainaugurowały - Msza św., którą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Czartajewie celebrował biskup drohiczyński Piotr Sawczuk oraz nabożeństwo prawosławne z udziałem biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza.

W homilii Biskup Sawczuk nawiązał do Ewangelii, w której usłyszeliśmy opis połowu ryb (Łk 5, 1-11). Jezus nakazał wówczas Piotrowi wypłynąć na głębię! - To polecenie Jezusa ma sens praktyczny, każe pokonać zmęczenie, zniechęcenie i oddalić się od brzegu na środek jeziora. Tam jest siłą rzeczy bardziej niebezpiecznie, ale za to większa szansa na dobry połów. Bo Jezus nie każe wypłynąć na głębię, by przeżyć bardziej ekscytującą przygodę, ale by zarzucić sieci. Dalej biskup zwracał uwagę na duchowy sens polecenia. - Wypłyń na głębię, to bardziej zaufaj Jezusowi. Rób to samo, co robiłeś ale bardziej zaufaj. Nie zniechęcaj się, na załamuj rąk, a zobaczysz cud - mówił.
Z kolei bp Warsonofiusz podkreślał, że osoby duchowne na lekcjach religii powinny przekazywać wiedzę i duchowość. Zwracał też uwagę, że szkoły uczą też tolerancji, co szczególnie na tych terenach widać, gdy dzieci katolickie mogą poznawać prawosławie i odwrotnie dzieci prawosławne poznają kościół katolicki.
Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta. Organizatorzy i goście zwracając się do zebranych w pierwszej kolejności kierowali życzenia do uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny. Gratulowano władzom powiatu tak wspaniałych obiektów. Zrealizowane tu zadania inwestycyjne wyliczał starosta Marek Bobel zwracając uwagę na zmiany, jakich w ostatnich latach dokonano w samum budynku szkolnym, na rozbudowywaną infrastrukturę sportową i zakończoną właśnie rozbudowę i remont internatu.
O zmianach jakie czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym mówił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wspomniał o nowym przedmiocie Historia i Teraźniejszość oraz o zmianach dotyczących egzaminów maturalnych. Życząc owocnego zdobywania wiedzy podkreślał, jak ważne jest to, by żadne czynniki nie przeszkodziły w nauce w szkole, by żadna szkoła nie musiała przechodzić na naukę zdalną.
Inauguracja nowego roku szkolnego połączona była z oddaniem do użytku internatu po gruntownej przebudowie, zadanie to kosztowało ponad 7 mln zł, z czego około 500 tys ze środków powiatu, pozostałe środki to montaż finansowy dotacji pozyskanych z różnorodnych źródeł, jak środki rządowe, dotacja Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego i wsparcie PFRON – to ostatnie źródło finansowania przyczyniło się do dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zbudowano podjazd, zamontowano windy, jest też pokój w pełni przystosowany do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością. Wyremontowany i wyposażony internat ma zapewnić komfortowe warunki mieszkaniowe uczniom Zespołu Szkół Technicznych, by mogli bez przeszkód skupiać się na nauce.
Warto dodać, że obiekt oferuje 69 miejsc noclegowych i na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca są zajęte.
Uczniom Zespołu Szkół Technicznych towarzyszyli w dniu inauguracji roku szkolnego 2022 / 23 nauczyciele, dyrekcja, rodziny i licznie zgromadzenie goście. Gospodarzami powitania nowego roku szkolnego byli – starosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel i podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli - wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wraz z wicewojewodą Tomaszem Madrasem, członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski, Agnieszka Muzyk dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, wicestarosta siemiatycki Sylwester Zgierun i radni Rady Powiatu Siemiatyckiego, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele Białostockiego Oddziału IPN, żołnierze, policjanci, strażacy, dyrektor szkoły Marta Jakimiuk wraz z kadrą pedagogiczną, pracownikami szkoły i internatu. Licznie zgromadzone było duchowieństwo kościoła katolickiego i prawosławnego
Pozostaje życzyć tylko powodzenia w nauce, nieustającego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów!ABol/EŁ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.